Sjane Abtotz (HJG) behind the horizon.Sjane Abtotz-HellenJGill

Over Sjane Abtotz-HJG

cropped-krontobonfujettie-4.jpg


Sjane Abtotz to HellenJGill
Sjane Abtotz to Hellen Gill and Friends, met verknipte knipsels.

Anders is even Gelijk.

Sjane Abtotz waarmerkt zich als verstandelijk vermogend. Zij transformeert op momenten waarop Fluitketels roepen, of Ketels fluiten door een roep om Aandacht.

Sjane Abtotz is één der vele alterego’s in onze Samenleving die Culturele waarden en normen veelal anders interpreteren om te implementeren en te overleven. Het leven achter de horizon. Daar waar weerstand de één belet, gaat de ander door.

Sjane Abtotz

Virtuele en Fictionele familienaam Abtotz.

Van A,…B,..tot Z… ABtotZ …….Sjane Abtotz. Die wereld vreemden bestaan van A tot Z, daar niet zij, maar gemeenschappen ze veelvuldig niet volgen kunnen.

Sommige feiten zijn te ontrafelen. Zintuigen zijn niet onmisbaar. Gemeenschappen die focussen op raakvlakken van elkaar, leveren winst aan een Samenleving. 

Sjane Abtotz-HellenJGill2018 

Adres: 8-Ter-De-Horizon 

Plaats: Kimmeland, OpAard. 


cropped-krontobonfujettie-4.jpg

Spinsels

Historie: Loop weg van die Achterkant.

Spiritueel: Aanschouw, Overdenk, Pas toe of Tackle.

Achterkant: De rug van de één belicht achterstaan.

Strategie: Loop Achter uw Achterban Vooruit.

Moksi Alesi: Meng Toen en Nu, voor Tools Nieuwe Tijd.

Toekomst: Rails aanleggen die leiden naar Omleiden.

BewustZIJN: Weten, Inleven, Respecteren, Ondersteunen.

Leiderschap: Overzien, Kennis delen, Voorgaan in het ondersteunen.

Cultuur: Feitelijk (Filosofisch, Natuurlijk) Gelijk en Waardig.

Samenleving: Hoeder voor Vrijheid en Menswaardigheid.

Sjane Abtotz-HellenJGill2018