Categorie: Max Sordam

Politiek, Sociaal Maatschappelijk.

Begripsvorming over cultuur en identiteit

Foto: HellenJGill20170207AnneVanDelft-TheaterRegie13-14mei

De opvattingen over cultuur is verschillend en kan worden afgeleid uit (verschillende) omstandigheden waartoe (bepaalde) gedragingen tot uiting worden gebracht en gehanteerd en!

Beoordeel dit:

Advertenties

Bewustwording

Foto: HellenJGill20170207AnneVanDelft-TheaterRegie13-14mei

Vanaf ik in (1963) in Nederland voet aan wal zette, heeft de ervaring mij geleerd, dat de enorme problemen tussen Nederlanders en vreemdelingen waaronder Surinamers feitelijk teruggevoerd kan worden naar wederzijdse ONBEGRIP.

Beoordeel dit:

Max Sordam

Foto: HellenJGill20170207AnneVanDelft-TheaterRegie13-14mei

Proud and Successfull. Eerlijke en Gelijke kansen voor iedereen! Max Sordam noemt zichzelf een Kosmopoliet Zelfbeeld.

Beoordeel dit: