‘MisbruikDeStilteVerbroken2017a’

Ik zie mezelf als initiator, als ervaringsdeskundige en als een landelijk ambassadeur,
met als doel dat mensen veilig kunnen sporten
en iedere verstoring daarvan bespreekbaar maken. Lees verder: Aanleiding en initiatiefnemer
Renald Majoor.